Skip to main content

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder The Farm Kitchen: de verschillende entiteiten handelend onder de namen “The Farm Kitchen” en “The Farm Kitchen’s Kookfabriek”. The Farm Kitchen is verantwoordelijk voor de verwerking van ersoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

The Farm Kitchen BV, Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp.
hello@thefarmkitchen.nl
Kvk: 78081009

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Farm Kitchen verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken zijn je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Farm Kitchen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitbrengen van een offerte en/of bevestiging van onze diensten
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief, deze wordt enkel verstuurd naar personen die zich expliciet hebben ingeschreven

Geautomatiseerde besluitvorming

The Farm Kitchen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Farm Kitchen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Farm Kitchen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Eventuele betaalgegevens blijven bewaard zolang dit wettelijk nodig is voor de Belastingdienst (zeven jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

The Farm Kitchen verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

The Farm Kitchen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van The Farm Kitchen bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan The Farm Kitchen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The Farm Kitchen heeft hier geen invloed op. The Farm Kitchen heeft Google geen toestemming gegeven om via The Farm Kitchen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Farm Kitchen gebruikt, zoals vrijwel alle websites, cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Farm Kitchen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hello@thefarmkitchen.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. The Farm Kitchen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op jouw verzoek reageren. The Farm Kitchen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Farm Kitchen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@thefarmkitchen.nl

 

The Farm Kitchen, juni 2023