Maurice Oostendorp heeft als monetair econoom altijd in de financiële sector gewerkt. Hij begon bij ABN AMRO en leidde vervolgens de herstructurering van SNS Bank na de nationalisatie. Tot anderhalf jaar geleden was hij directievoorzitter van de Volksbank. Nu is hij bij verschillende bedrijven betrokken als social investor.

Waar ben je momenteel mee bezig?

“Ik heb grote zorgen over de negatieve impact van het wereldwijde financiële stelsel op mens, gezondheid, privacy, milieu en natuur. De laatste tien jaar van mijn carrière heb ik een fundamenteel andere kijk op de functie van geld gekregen. Misschien komt dat door mijn leeftijd of door mijn kleinkinderen. We hebben in de naoorlogse periode mens en natuur voornamelijk in dienst gesteld van het verdienen van geld, maar we moeten de economie anders organiseren en geld juist inzetten vóór mens en natuur. Als je deze visie invoert bij bijvoorbeeld een organisatie als de Volksbank dan heeft dat gevolgen voor besluitvorming, doelstellingen en financiële resultaten. De Volksbank heeft nu naast financiële doelstellingen ook niet-financiële doelstellingen. En die zijn even belangrijk — en mogen dus ook geld kosten.”

Hoe zie je de omslag naar klimaatpositief denken al in het bedrijfsleven terug?

“De financiële sector worstelt daar enorm mee. De kracht van de economie wordt in geld gemeten, dat is vrij hardnekkig. De meeste banken hebben wel kwalitatieve doelstellingen maar die zijn niet altijd objectief meetbaar en vergelijkbaar, en nog niet op hetzelfde niveau als de financiële doelstellingen. De beloningsstructuur voor het topmanagement is voornamelijk gericht op korte termijn financiële doelstellingen. Er is een geleidelijke kentering, maar dat gaat veel te langzaam.

“Niet-financiële doelen mogen geld kosten”

We komen in de westerse wereld langzaam tot de conclusie dat financiële resultaten ten koste gaan van de niet-financiële resultaten. Hierin moet een nieuwe balans komen. Bij de Volksbank is die balans goed gevonden, maar daar heb je ook de eigenaar, de aandeelhouder  — de overheid in dit geval – bij nodig. Die moet zich ook achter die visie scharen en dus de consequenties van een niet-eenzijdige focus op financiële resultaten accepteren.”

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de Climate Positive Award?

“The Farm Kitchen start vanuit het principe dat voedsel nodig is en lekker moet zijn, maar dat dit geproduceerd moet worden op een manier die de aarde niet verarmt maar verrijkt. Dat moet kloppen in de hele keten — van teelt, opslag en verwerking tot vervoer en verkoop. Hier hoort dus ook bij dat er geen kunstmest wordt gebruikt en dat je geen aardbeien met Kerst eet die van de andere kant van de wereld moeten komen. Deze manier van denken en ondernemen wordt met deze award doorgegeven. Daar word ik enthousiast van.”

Heb je tips voor bedrijven om stappen te zetten naar klimaat positief ondernemen?

“Als je een overtuiging hebt, voer deze dan ondanks de consequenties door. Je moet natuurlijk altijd waken voor de continuïteit van een bedrijf. Maar uiteindelijk is het zo dat een onderneming zijn bestaansrecht niet ontleent aan het maken van winst, maar aan de toegevoegde waarde voor alle betrokkenen, waaronder de samenleving. Mijn tweede tip is om dit als management niet alleen te doen, maar samen met medewerkers, klanten, omgeving en aandeelhouders. Zo leg je de dilemma’s op tafel en ontstaat er begrip voor wederzijdse posities en een gezamenlijke oplossing.”

Waar ga je op letten bij de Climate Positive Award?

“Er zijn vier dingen die ik belangrijk vind. Ten eerste de mate waarin een consequente uitvoering achter de overtuiging zit en dus volledig in het bedrijfsmodel is doorgevoerd. Ten tweede in hoeverre de resultaten objectief meetbaar zijn en er geen sprake is van greenwashing of lip service. Ten derde hoe creatief of origineel een organisatie hierin is. En tot slot is het belangrijk hoe het voelt. Vaak zoek je houvast aan de hand van financiële cijfers in het verleden om grip te krijgen op de toekomst. We moeten accepteren dat de toekomst onzeker is en we beslissingen moeten nemen die goed zijn en goed voelen.”

Dit interview is gemaakt naar aanleiding van de eerste Climate Positive Award die in 2022 door The Farm Kitchen in het leven is geroepen. Auteur: Joop de Boer (PUC)

The Farm Kitchen B.V. Mercuriusplein 1 2132 HA Hoofddorp info@thefarmkitchen.nl Disclaimer Privacy